Jacob Axenborg

Jacob har arbetat på Montell & Partners sedan 2005 och är baserad i Göteborg. Hans arbete är fokuserat på organisation, strategi och Supply Chain Management, där han främst arbetar med förändringsledning och processledning. Ett kärnområde för Jacob är footprint-analyser och footprint-design där fokus ligger på hur man optimerar värdekedjor över tid. Han har lång erfarenhet av arbete inom både privat och offentlig sektor.

Jacob har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och en B.Sc. i Organisationspsykologi från Göteborgs Universitet.