Företaget

Positiv påverkan

Montell & Partners drivkraft är att påverka våra klienters framtid i en positiv riktning. Vi bistår våra klienter genom att leverera kraftfulla lösningar till deras utmaningar. Dessa lösningar hjälper våra klienter att hantera förändringar inom deras respektive industrier.

Montell & Partners är övertygade om att bäst resultat uppnås genom att arbeta nära våra klienter i gemensamma team, för att på så sätt förankra lösningar och säkerställa kunskapsöverföringen från projekt till organisation.

montell-desk

Hängivenhet

Montell & Partners arbetar långsiktigt med våra klienter, där vårt engagemang inte stannar vid analys och utveckling av koncept, utan även sträcker sig över implementering av lösningar och uppföljning för att säkerställa att projekten ger önskad effekt. Genom att sätta våra klienters behov främst i det åtagande vi har och alltid leverera högkvalitativa resultat säkerställer vi att de klienter som anlitat oss når sin fulla potential.

Levererat resultat

På Montell & Partners vet vi att endast långsiktiga resultat hos våra klienter kan säkra vår egen framgång. Endast genom att detaljerat analysera våra klienters verksamheter utanför styrelserummen, kan vi identifiera och implementera de bästa lösningarna.

Företagskultur

montell-presentEtt av Montell & Partners övergripande mål är att vara världens bästa arbetsplats. Även om vi är stolta över det som hittills har uppnåtts, är detta ett ständigt pågående arbete. Hos Montell & Partners har alla anställda en dedikerad coach för att säkerställa den personliga utvecklingen. Vi är flexibla då det kommer till strukturen för arbetet hos den individuella medarbetaren. Den flexibla strukturen gör att våra anställda har möjlighet att arbeta hos Montell & Partners genom alla faser i livet: som ung nyutexaminerad, genom familjelivet och som senior medarbetare.