Anställda

Montell & Partners anställda strävar alltid efter utmaningar och är vana att ta egna initiativ. De har ett driv mot att utvecklas både på ett professionellt och personligt plan. Vidare så har våra anställda ett öppet sinne och ser förändring som en möjlighet till utveckling. Alla hos Montell & Partners sätter stort värde i att alltid leverera till högsta kvalitet och inom satta tidsramar, med ett uttalat fokus på våra klienter.

Aixien Hua

Aixien Hua

Aixien har varit en del av Montell & Partners sedan 2016 och utgår från Göteborgskontoret. Hon fokuserar främst på strategiska frågeställningar inom området organisations- och verksamhetsutveckling – både inom privat och offentlig sektor. Hon har bland annat genomfört ett antal due diligence-projekt och affärsplaner inom varierande typer av branscher.

Aixien har en masterexamen inom Innovation and Industrial Management från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Amanda Wikstrand

Amanda Wikstrand

Amanda började på Montell & Partners under 2020 och utgår från kontoret i Göteborg. Hon har ett stort intresse för strategi och förbättringsarbete med erfarenheter inom logistik och verksamhetsutveckling. Amanda har arbetat med organisationer i flera olika branscher och genomfört projekt med fokus på att optimera affärsmöjligheterna för små, såväl som för stora, globala företag.

Amanda har en M.Sc. i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, med en master inom Kvalitets- och verksamhetsutveckling. Hon har även erfarenhet av att arbeta i ett internationellt sammanhang, både från projekt där hon har arbetat i multinationella team och från en utbytesperiod vid Universitat Politècnica de Catalunya i Barcelona.

Annika Wikström

Annika Wikström

Annika fokuserar främst på uppgifter relaterade till operationell ledning, exempelvis Supply Chain Management, inköp och finans, samt projektledning av implementering av ERP-system. Annika har varit strategisk rådgivare och projektledare i flertalet projekt, inklusive Supply Chain Audits och implementation av nya logistiklösningar, outsourcing av lager, implementering av IT-system för budget och Business Intelligence-verktyg samt ERP. Innan Annikas tid på Montell & Partners arbetade hon för SAS Trading där hon var logistikchef och chef för inköpskontroll.

Annika har en kandidat i Företagsekonomi från Örebros Universitet.

Carl Christian LammPartner

Carl Christian Lamm

Partner

Carl Christian arbetar huvudsakligen med IT-lösningar för projekt/produkt-portföljhantering och Innovation Management. Han har också erfarenhet av Business Intelligence-projekt, och även design och utveckling av kundanpassad mjukvara. Innan Carl Christians tid på Montell & Partners arbetade han på Andersen Consulting och Resco som IT-konsult. Carl Christian har också erfarenheter från Hi3G och ABB, där han startade sin karriär som trainee.

Carl Christian har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Caroline Egeland

Caroline Egeland

Caroline har arbetat på Montell & Partners sedan våren 2015 och har erfarenhet av att arbeta med flera olika typer av projekt främst inom affärsutveckling, strategi, process och IT. Sedan 2017 har Caroline haft rollen som projektledare, både i konsultteam och kundteam.

Caroline har en M.Sc. i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, med en master inom entreprenörskap och affärsdesign.

Christian DahlqvistPartner

Christian Dahlqvist

Partner

Christian är en grundande partner på Montell & Partners. Han är baserad i Göteborg och hans arbete fokuserar på företagsekonomi, strategi och organisation. Christan har varit strategisk rådgivare till flertalet projekt, inklusive M&A, due diligence, bolagsintegrationer, utveckling av affärsplaner, omorganisationer och införandet av nya affärsområden/affärsmodeller. Christian har också gedigna erfarenheter inom Supply Chain-strategier och footprint-analyser. Före Montell & Partners var Christian manager på Arthur D. Little, där han arbetade både i Göteborg och i Palo Alto, USA.

Christian har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och en examen i Företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Daniel BromsPartner

Daniel Broms

Partner

Daniels arbete fokuserar främst på produktportföljer och innovationsledningslösningar. Han har också varit involverad i projekt som berör finansiella tjänster och Business Intelligence. Innan Daniels tid på Montell & Partners arbetade han som IT-konsult för företag som Accenture och Resco, så väl som startade och drev sitt eget IT-bolag, Canopus.

Daniel har en civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Erik Asker

Erik Asker

Erik har varit en del av Montell & Partners sedan 2016 och är baserad i Göteborg. Erik arbetar med affärsutveckling, strategi, projektledning, IT samt logistik. Innan Montell & Partners arbetade Erik i Kanada som logistikchef inom fordonsindustrin.

Erik har en M.Sc. i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola med en master inom Supply Chain Management.

Erik Lehman

Erik Lehman

Erik har varit en del av Montell & Partners sedan 2010. Hans arbete fokuserar på strategi, organisation och operationell effektivitet. Erik har bland annat genomfört projekt med fokus på Supply Chain-strategier, kommersiella due diligences, tillväxtstrategier, marknadsföringsplattformar och eftermarknadsstrategier. Erik har genomfört internationella projekt inom industrier så som fordonsbranschen, detaljhandel och tillverkningsindustrin.

Erik har en M.Sc. i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och en B.Sc. i Företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Henrik WelanderPartner

Henrik Welander

Partner

Henrik är en av grundarna till Montell & Partners och har mer än 20 års erfarenhet av management consulting inom ett brett område såväl funktionellt som branschmässigt. Han är fokuserad på supply chain och IT-management inklusive uppdrag relaterade till affärssystem och business intelligence (BI). Henrik har bred erfarenhet från ett antal stora projekt och program inom processutveckling och IT till samt även roller som tillförordnad linjechef inom ekonomi och IT. Tidigare har Henrik arbetat för A.T. Kearney, SIAR-Bossard/Gemini Consulting, och Arthur D. Little.

Henrik har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en master i Företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Jacob Axenborg

Jacob Axenborg

Jacob har arbetat på Montell & Partners sedan 2005 och är baserad i Göteborg. Hans arbete är fokuserat på organisation, strategi och Supply Chain Management, där han främst arbetar med förändringsledning och processledning. Ett kärnområde för Jacob är footprint-analyser och footprint-design där fokus ligger på hur man optimerar värdekedjor över tid. Han har lång erfarenhet av arbete inom både privat och offentlig sektor.

Jacob har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och en B.Sc. i Organisationspsykologi från Göteborgs Universitet.

Jacob MannheimerPartner

Jacob Mannheimer

Partner

Jacob är partner på Montell & Partners sedan 2013 och är baserad i Malmö. Hans arbete fokuserar på inköp, logistik, Supply Chain-strategier samt andra områden inom verksamhetsledning. Jacob har bred erfarenhet från projekt med fokus på att förbättra företags resultat, reducera sysselsatt kapital och förbättra leveranssäkerhet. Jacob har haft positionen som inköpschef på flertalet industriföretag, bland annat på SKF med ansvar för inköp i 10 länder. Innan Jacobs tid på Montell & Partners var han partner på bolaget Sourcing Partner. Han har också erfarenheter som konsult från Arthur D. Little och Adcore.

Jacob har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Johanna Sandén

Johanna Sandén

Johanna har varit en del av Montell & Partners sedan 2017 men har arbetat som managementkonsult sedan 2014. Johanna har bred erfarenhet från att ha arbetat med inköp, strategi, försäljning och projektledning. Hon har arbetat i flertalet branscher, så som fordon, MedTech, FMCG och byggindustrin.

Johanna har en M.Sc. i Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola med fokus på Affär och Innovation.

Louise Lindwall

Louise Lindwall

Louise joined Montell and Partners in 2018 and is based in Gothenburg. Louise has developed a passion for Lean-Agile methodologies applied in a digital and product development environment. She has experience from Agile transformation in the automotive industry, working with Supply Chain Management at several global firms, and applying principles from Lean and Six Sigma in product development projects and industries.

Louise holds a M.Sc. in Mechanical engineering from Chalmers University of Technology with a focus on Quality and Operations management. She has also an international background from living in five countries within Asia and Europe, including an exchange semester at Politecnico di Milano.

Marcus Antonsson

Marcus Antonsson

Marcus började på Montell & Partners 2017 och är baserad i Göteborg. Marcus arbetar främst inom Supply Chain Management och han har tidigare erfarenheter från att driva internationella förändringsprojekt inom logistik, programstyrning samt att utveckla affärsplaner. I hans arbete har han också utvecklat ett särskilt intresse för Industri 4.0 och digitalisering.

Marcus har en M.Sc. inom Maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola, med master-inriktning mot Kvalitet- och Verksamhetsutveckling. Marcus är också certifierad Six Sigma black belt.

Martin KarlssonPartner

Martin Karlsson

Partner

Martin är partner på Montell & Partners och arbetar med innovationsledning. Med en doktorsexamen inom R&D Management arbetar Martin med lösningar inom strategisk produktplanering samt operativ ledning av globala R&D-enheter. Martin har 15 års erfarenhet som managementkonsult inom detta område och han fokuserar alltid på att skapa hållbara förändringar genom Change Management-metoder och kunskaper i hur man driver implementeringsarbete.

Philip WramsbyPartner

Philip Wramsby

Partner

Philip har arbetat med ett stort antal av strategiska områden så som global supply chain, corporate finance och strategi & organisation. Han har också genomfört projekt så som turnaround-projekt, due diligence, och uppstart av nya affärsområden. Philip har erfarenhet från att ha arbetat med organisationer inom flertalet av branscher med aktivitet i Europa, Syd- & Nordamerika och APAC, inklusive mer än 10 års erfarenhet inom fordonsbranschen.

Philip har en M.Sc. i Industriell Ekonomi, en B.Sc. i Företagsekonomi samt har studerat Essentiellt Ledarskap på London Business School.

Tobias Dersén

Tobias Dersén

Tobias har varit anställd på Montell & Partners sedan 2010 och är baserad på Malmökontoret. Tobias arbetar främst med applikationsutveckling och tekniska lösningar. De lösningar som levereras är utveckling av web- och klientapplikationer, ofta inklusive ett databaslager.

Tobias har en B.Sc. i Informatik och en B.Sc. i japanska från Lunds Universitet. Han skrev kandidatuppsats inom Informatik i samarbete med Sony Ericsson.

Torgny LindholmPartner

Torgny Lindholm

Partner

Torgny har varit en del av Montell & Partners sedan 2005 och fokuserar främst på uppgifter relaterade till informationsteknik. Han har tidigare arbetat för Arthur D. Little och har över 10 års erfarenhet som IT-konsult, med en bred bakgrund av discipliner som täcker allt från strategi till applikationsutveckling. Innan Montell & Partners startade och byggde Torgny ett IT-konsultbolag – Canopus AB. Företaget såldes år 2000 till Resco AB och Torgny blev regionschef för Resco mellan år 2000 – 2005, då han lämnade för att bli en del av Montell & Partners.

Torgny har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola.

Camilla DahlqvistAssociated

Camilla Dahlqvist

Associated

Camilla har varit associerad med Montell & Partners sedan 2010 och är baserad i Göteborg. Hon har sedan 2005 arbetat med olika typer av ledningsstöd, försäljning och marknadskommunikation. Camilla har fått förmånen att arbeta med ledningarna i de företag och offentliga verksamheter hon gjort uppdrag åt och där projekten varit kritiska för att nå företagets eller den offentliga verksamhetens mål. I ett flertal uppdrag har Camilla innehaft formella roller i kunders organisationer när detta krävts t.ex. som Vice VD och ansvarig för att bygga upp nya affärer. Camilla är orädd, målinriktad, lyhörd, strukturerad, energisk och social. Hon är bra på att leda och arbeta i team samt att bygga nätverk i de organisationer hon fått möjlighet att arbeta inom.