Pro Bono

Pro Bono Publico (ofta förkortat Pro Bono) är den latinska frasen för det allmänna bästa. Vi på Montell & Partners har under årens lopp tagit möjligheten att göra Pro Bono och socialt ansvarstagande till en del av vår företagskultur och övergripande strategi. Detta är något som vi värdesätter väldigt högt. Genom att både donera finansiella medel och engagera oss praktiskt tillsammans med välgörenhetsorganisationer hjälper vi de människor som inte haft samma tur i livet som vi har och kan på så sätt bidra till det samhälle vi lever och gör affärer i.

Stadsmissionen Stadsmissionen

Att finnas till hands med värme och alternativa lösningar för de som inte har någon annanstans att vända sig är Stadsmissionens viktigaste uppdrag. Detta uppdrag inkluderar att arbeta för de som på grund av övergrepp, mental ohälsa, sociala problem eller sjukdom har hamnat i en utsatt situation och i hemlöshet.

Montell & Partners är stolta över att stötta stadsmissionen i Göteborg. Vi vet att våra bidrag hjälper de utsatta invånarna i Göteborg, staden där vi har ynnesten att arbeta och leva våra liv.