Rekrytering

montell-kitchenMontell & Partners har sedan starten rekryterat större delen av sina anställda genom att identifiera talangfulla studenter i slutfasen av sin utbildning på något av de mest ansedda universiteten i Sverige och/eller utomlands. På Montell & Partners arbetar individer som strävar efter att utveckla sina analytiska och kreativa förmågor. Andra egenskaper som vi anser viktiga är initiativtagande och en hög social kompetens. De flesta medarbetarna på Montell & Partners har en M.Sc. inom ett ingenjörsämne och/eller en M.Sc. inom företagsekonomi.

En anställning på Montell & Partners inleds oftast med ett internship och anledningen till detta är att båda parter skall få en uppfattning om hur det är att arbeta tillsammans innan en anställning erbjuds. Om du är intresserad av att arbeta hos Montell & Partners, vänligen skicka ditt curriculum vitae, personliga brev och betyg från universitet till recruiting@montellpartners.se så återkommer vi med mer information gällande rekryteringsprocessen.

Ytterligare info

Recruiting