Offentlig Sektor

Montell & Partners syn på offentlig sektor

Den offentliga sektorn har många utmaningar; vissa förekommande även i privata verksamheter medan andra är unika för offentlig verksamhet. I dagens ansträngda ekonomi har kommuner och regioner exempelvis börjat arbeta mer aktivt med att förbättra sina processer, allt för att utvecklas i sitt arbete och i slutändan leverera samhällstjänster på ett mer effektivt sätt.

Offentliga aktörer är dock speciella då de påverkas av krav från den politiska ledningen och invånare i området på ett sätt som privata verksamheter inte gör. Dessutom skapas utmaningar när befolkningen förändras vilket utmanar verksamhetens upplägg och de behov som den möter.

Publik sektor granskas även på andra sätt än företag i privat sektor, vilket gör att arbetsmetoder för att säkra kvalitet, uppföljning och riskhantering är extremt viktigt. Slöseri är aldrig acceptabelt, men när verksamheten finansieras med våra egna skattepengar är detta ännu viktigare.

Vilket värde kan Montell & Partners skapa i ditt arbete inom offentlig sektor?

Genom att kombinera best practice från privat sektor med kunskap om offentlighetens speciella omständigheter och behov är vi övertygade om att vi kan leverera anpassade lösningar som möter våra kunders behov, oavsett om de ägs av en offentlig organisation eller inte.

Montell & Partners har bred erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och vi arbetat med exempelvis Göteborgs Stad, Region Halland och Härnösands kommun. Med vår erfarenhet från en mängd olika uppdrag och områden kan vi erbjuda tjänster inom exempelvis:

  • Projektledning, inklusive processer för effektiv styrning och skapande av projektkontor
  • Skapande av verksamhetsplaner och operationella planer
  • Kartläggning av flöden och processutveckling
  • Implementation av IT-lösningar
  • Utvecklande av era arbetsmetoder

Exempel på erbjudanden

Vi stöttar våra kunder genom att arbeta i gemensamma team och våra lösningar är anpassade efter din specifika organisation och situation. Vi fokuserar på att skapa långsiktigt och hållbart värde för våra kunder. Genom vårt arbetssätt med gemensamma team säkerställer vi kunskapsöverföring och att kunderna når sin potential, samt att projekten levererar högklassiga resultat. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

  • Strategi och organisation
  • Projektledning
  • Processutveckling
  • Logistik
  • Inköp

Fallstudier

Fallstudie: Projektledningsstöd för IT-implementering

Klient & Utmaning Klienten ville införa ett nytt webbaserat IT-stöd som tillåter nya och befintliga kunder att administrera sina ärenden självständigt via internet Klienten ville...

Läs mer

Fallstudie: Projektkoordinator inom kommunal sfär

Kund & Utmaning Kunden var ett stort kommunalt bolag som hade ett stort projekt där verksamheten skulle delas upp och sedan överlåtas/säljas till externa aktörer...

Läs mer

Ytterligare info

PartnerJacob Axenborg

Jacob Axenborg

Partner

Jacob has been a part of Montell & Partners since 2005 and is based in Gothenburg. His work is focused on organization, strategy and supply chain management, mainly working with change management and process management focus. A core discipline for Jacob is footprint analysis and footprint design focusing on how to optimize the supply chain over time. He has a long experience of working with both private and public organizations.

Jacob has a M.Sc. in Industrial Engineering and Management from Chalmers University of Technology and a B.Sc. in Organizational Psychology from the University of Gothenburg.