Fallstudie - Offentlig Sektor Fallstudie: Projektledningsstöd för IT-implementering

Klient & Utmaning

 • Klienten ville införa ett nytt webbaserat IT-stöd som tillåter nya och befintliga kunder att administrera sina ärenden självständigt via internet
 • Klienten ville även ändra de interna processerna relaterade till kunderbjudanden och försäljning för att i nästa steg automatisera dessa

Lösning & Resultat

 • Ett funktionellt IT-system som gör det möjligt för kunder att administrera sina ärenden via internet
 • Mer automatiserade, fungerande och av organisationen accepterade arbetsrutiner
 • En uppsättning av förtydligade affärsregler för att göra arbetet med det nya systemet enklare för linjeverksamheten

Hur Montell & Partners stöttade klienten

 • Montell & Partners bistod med projektledningsstöd under design- och implementeringsfasen
 • Montell & Partners agerade även som analysstöd och IT-kravställare genom att bland annat:
  • Analysera problem med indata, affärsregler och arbetssätt för att skapa den bästa lösningen för klienten
  • Kvalitetssäkra och strukturera indata till systemen
  • Fungera som en överbryggande länk mellan verksamheten och IT-utvecklingen
  • Montell & Partners samordnade förändringsarbetet och implementerade förändrade arbetssätt i linjeverksamheten

Offentlig Sektor

Montell & Partners syn på offentlig sektor Den offentliga sektorn har många utmaningar; vissa förekommande även i privata...

Tillbaka

Ytterligare info

PartnerJacob Axenborg

Jacob Axenborg

Partner

Jacob has been a part of Montell & Partners since 2005 and is based in Gothenburg. His work is focused on organization, strategy and supply chain management, mainly working with change management and process management focus. A core discipline for Jacob is footprint analysis and footprint design focusing on how to optimize the supply chain over time. He has a long experience of working with both private and public organizations.

Jacob has a M.Sc. in Industrial Engineering and Management from Chalmers University of Technology and a B.Sc. in Organizational Psychology from the University of Gothenburg.