Montell & Partners syn på Innovation Management

Montell & Partners hjälper både kunder som har stor erfarenhet av att arbeta strukturerat med innovationsprocessen så väl som kunder som är nya inom området. Våra konsulter har erfarenheter av att både skapa innovationsstrategier och att implementera IT-lösningar för att stödja existerande strategier, och vi arbetar i nära samarbete med industriexperter på området.

Innovationsportföljhantering

Portföljshantering säkrar att rätt projekt prioriteras inom innovationsprocesen. En standardiserad innovationsportföljprocess ger företagsledare en överblick av alla pågående och kommande projekt, och gör det möjligt att lätt utvärdera parametrar såsom risk, nytta, kostnad, värde, kostnad och resursbelastning. Portföljhantering ger också möjligheten att identifiera de mest värdefulla och viktiga projekten för företaget. Montell & Partners har stöttat såväl stora globala koncerner som små privata bolag med framtagandet av framgångsrika arbetssätt kopplat till innovationsportföljhantering.

Vi fokuserar på att leverera bestående värde och kan stödja era aktiviteter inom innovationsportföljhantering genom följande:

  • Införa ett portföljplaneringsverktyg anpassat för era specifika behov, vilket gör det lättare att identifiera de viktigaste projekten baserat på ert företags prioriteringar och affärsmodeller
  • Fokusera era resurser på aktiviteter som leder till störst tillväxtmöjligheter
  • Möjliggöra realtidbevakning av portföljer på strategisk och operationell nivå
  • Dramatiskt reducera arbetsinsatsen för att skapa och hantera portföljdata
  • Öka sannolikheten att lyckas med investeringar i produktportföljen
  • Säkerställer att portföljen och resursplaneringen kan anpassas allteftersom företaget utvecklas

Innovationsprocesshantering

En strukturerad process för innovationshantering möjliggör effektiv resursallokering och säkrar att resurser prioriteras till högvärdesprojekt.  Resultatet kan bland annat visa sig i en förkortad tid till marknaden då flaskhalsar kan identifieras och hanteras tidigt. Montell & Partners har lång erfarenhet av att arbetamed innovationsprocessen i ett stort antal industrier och med olika storlek på våra kunder. Det övergripande målet i dessa projekt är alltid att öka produktiviteten och maximera utfallet av produktutvecklingsprocessen.

Vi fokuserar på att leverera bestående värde och kan stödja era aktiviteter inom innovationsportföljhantering genom följande:

  • Tillhandahålla ”best practice” processmodeller som snabbar upp implementering, exekvering och time-to-market
  • Applicera användarvänliga verktyg som ökar värdet av er innovationsprocess genom att spara tid för projektteam och förbättra kvaliteten av deras leveranser
  • Skapa scenarioanalys för att förutse projektutfall och stärka projektplaneringen
  • Ökat samarbete och ansvar inom och mellan olika funktionella team samt stöd att analysera och bättre förstå varför projekt lyckas eller misslyckas, vilket säkerställer en kontinuerlig lärandeprocess

Ytterligare info

PartnerTorgny Lindholm

Torgny Lindholm

Partner

Torgny has been part of Montell & Partners since 2005 and is primarily focusing on Information Technology assignments. He has previously worked for Arthur D. Little and has over 10 years of experience as an IT-consultant with a wide range of practices covering more or less everything from strategic issues to hands on application development. Prior to Montell & Partners Torgny built up an IT consultant company – Canopus AB. The company was sold to Resco AB in 2000 and Torgny became the Region Manager for Resco from 2000 until 2005, when he left for Montell & Partners.

Torgny holds a M. Sc. in Industrial Engineering from Chalmers University of Technology.