Innan Montell & Partners

  • M.Sc. Inom Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola med inriktning Ledning och Innovationsekonomi