Montell & Partners använder en hands-on-strategi och arbetar tillsammans med kunden. De arbetar på en nivå som är anpassad efter kunden och fokuserar på de viktiga frågorna.