Vi är redo att hjälpa dig med dina utmaningar. 

 

Är du redo?

Att skapa långsiktigt hållbara konkurrensfördelar 

Montell & Partners är en management- och IT-konsultboutiqe med utgångspunkt i Sverige. Vårt mål är att arbeta tillsammans med våra kunder för att lösa deras mest komplexa utmaningar.  

Vi tror att varje organisation och utmaning är unik och utifrån detta skräddarsyr vi alltid vårt upplägg för att kunna skapa långsiktigt positiv påverkan på varje kunds organisation. 

Storleken på Montell & Partners gör det möjligt för oss att erbjuda hög flexibilitet i kombination med närhet till våra kunder och en personlig touch. 

Anta utmaningen.

Våra tjänster

StRATEGI & Corporate finance

Vi har bred expertis av att arbeta inom områdena Strategi och Corporate Finance och vi har erfarenhet från flera olika industrier. Exempel på områden där Montell & Partners kan stötta din organisation är framtagandet av affärsplaner, omorganisering och corporate finance. 

Supply chain

Supply Chain Management är ett område som blir alltmer viktigt i takt med att konkurrensen ökar på en global marknad. Tillsammans med våra kunder identifierar Montell & Partners områden med potential till förbättring och tar fram lösningar för att skapa en effektiv supply chain som är rustad för framtida utmaningar. 

INKÖP

Inköp är ett strategiskt område som har direkt påverkan på ett bolags lönsamhet. Montell & Partners erbjuder stöd inom ett brett utbud av områden, alltifrån att definiera ett bolags inköps- och leverantörsstrategi till mer operationellt stöd i samband med analys av ett bolags inköpsvolymer och tillhörande leverantörsförhandlingar. 

Innovation Management

Vi har erfarenhet från att både ta fram strategier för Innovation Management och att implementera IT-lösningar för att stötta existerande strategier. Montell & Partners stöttar både kunder med lång egen erfarenhet från att arbeta med Innovation Management och kunder som är helt nya inom området.

Information Technology

Vi stöttar kunder med att skapa värde utifrån de möjligheter som Information Technology erbjuder. Montell & Partners erfarna konsulter kombinerar god förståelse för såväl affärsperspektivet som branschkunskap med know-how och erfarenhet av IT-relaterad projektledning. Med detta som utgångspunkt kan vi hjälpa dig att lösa din verksamhets utmaningar. 

Insikter

Montell & Partners team

Montell & Partners anställda är dedikerade till att stötta och påverka våra kunders framtid. Vi påverkar genom att skapa och utveckla kraftfulla lösningar som gör det möjligt för våra kunder att hantera de utmaningar de står inför i sina respektive branscher. På Montell & Partners värdesätter vi en inkluderande och stödjande teamkultur där alla medarbetare får möjlighet att växa in sin roll. 

Teamet

Montell & Partners är ett gäng på omkring 25 personer med ingenjörs- och ekonomiutbildning. Alla hos Montell & Partners gillar utmaningar och sätter stort värde i att alltid leverera till högsta kvalitet.

Kontakta oss

Telefonnummer

+46(0)31 778 18 50

4 + 2 =