Om oss

Montell & Partners är en svensk konsultboutique med fokus på management och IT. Vår utgångspunkt är att alla organisationer och utmaningar är unika och utifrån det skräddarsyr vi alltid våra lösningar för att skapa långsiktig positiv påverkan på våra kunders organisationer.

Vi strävar efter att lösa våra kunders mest komplexa utmaningar samtidigt som vår storlek gör det möjligt för oss att erbjuda en mycket uppskattad flexibilitet och närhet till våra kunder. 

 

I takt med att komplexiteten i samhället ökar måste vi vara måna om att ständigt lära oss nytt och anpassa oss till nya förutsättningar. Detta gäller såväl oss som individer som oss som bolag, så att vi på bästa sätt kan stötta våra kunder i deras framtida utmaningar. Vi tror på att vårt boutique-koncept gör det möjligt för oss att rekrytera de bäst lämpade talangerna till vårt team.

Våra tio affärsprinciper lägger grunden för vår kultur och sättet vi arbetar på. På Montell & Partners har vi en stark tro på att skapa nära och långsiktiga relationer med såväl kunder som anställda och en sund företagskultur är en viktig framgångsfaktor för att uppnå detta. Våra anställda strävar alltid efter nya utmaningar och de tvekar inte att ta egna initiativ när det behövs. 

The Montell way

För att uppfylla vårt uppdrag fokuserar vi på att konsekvent arbeta efter våra affärsprinciper, vilka i sin tur lägger grunden för allt vi gör: 

1.

Vi sätter alltid kundens intresse först, oberoende av vilken nivå eller position i organisationen vi stöttar.

2.

Vi är dedikerade att ta oss an våra kunders mest komplexa utmaningar och därigenom leverera betydande påverkan på deras verksamhet. Vi tror starkt på att om vi kan stötta våra kunder på ett bra sätt och skapa värde i deras organisationer, så kommer vår egen framgång automatiskt. 

3.

Vi arbetar i team för att säkerställa kreativa och högkvalitativa leveranser då vi tar oss an de mest utmanande uppdragen.

4.

Våra kunder känner igen vårt sätt att arbeta genom vårt teamfokuserade och samarbetsinriktade approach som uppvisar ledarskap, integritet och ärlighet.  

5.

Grunden i vår verksamhet är våra kollegor och vårt anseende. Endast genom att rekrytera och behålla exceptionella individer kan vårt långsiktiga anseende säkerställas. 

6.

Vår kundfokuserade framgång gör det möjligt för våra anställda att utvecklas i en hög takt, vilket säkerställer att vi kan behålla den bästa kompetensen inom bolaget över tid.  

7.

Vi tror på ett professionellt bemötande med en hög etisk kompass i allt vi gör, något som är av största vikt då vi konstant hanterar konfidentiell information inom ramen för våra kundrelationer och projekt.

8.

Vi är kända för att dela med oss av vårt ekonomiska resultat till välgörenhet och har en stolt tradition av socialt ansvarstagande. 

9.

Vår ödmjukhet, ärlighet och teamfokuserade arbetssätt gör det möjligt för oss att upprätthålla långsiktiga relationer med våra kunder och kontinuerligt utveckla vår kundbas såväl lokalt som globalt.

10.

Vi är en managementkonsult-boutique. Vi är tillräckligt små för att erbjuda flexibilitet, lojalitet och närhet samtidigt som vi är stora nog för att stötta våra kunder med de mest komplexa utmaningarna.  

Vår historia

År 2004 beslutade vår medgrundande partner Leon Montell att samla sina duktigaste medarbetare, med mer än 25 års gemensam erfarenhet inom management och IT, för att starta ett nytt bolag. Visionen var att starta ett litet bolag med expertis nog att utmana de ledande globala aktörerna.

Idén var att behålla den närhet och flexibilitet som endast ett litet bolag kan erbjuda, och använda sin kundbas för att göra ett avtryck och skapa värde. Det är detta som definierar boutique-konceptet som Montell & Partners fortfarande lever efter och som har visat sig konkurrenskraftigt gentemot de stora aktörerna.

Efter Leons bortgång 2020 har Montell & Partners fortsatt att leverera framgångsrika projekt med stor påverkan för våra kunder i enlighet med Leons vision från 2004. Under åren har vi utvecklat en flexibel affärsmodell som låter våra partners fokusera på det som gör dem unika, samtidigt som vi har en gemensam grund att utgå från i vårt samarbete.

Pro Bono

Pro Bono Publico (ofta förkortat Pro Bono) är en latin fras som betyder “för allmänhetens bästa”. Montell & Partners har under åren haft möjligheten att integrera Pro Bono och socialt ansvar som en del av vår företagskultur och strategi, något vi värdesätter högt. Genom att stötta organisationer som hjälper människor som inte fått samma förutsättningar i livet som vi har, ger vi tillbaka till samhället (både finansiellt och med vår kunskap). Vårt arbete skapar därmed inte värde enbart för våra kunder och oss själva, utan även samhället i stort.

På Montell & Partners tar vi vårt sociala ansvar genom att stötta följande organisation: 

Stadsmissionen

Att finnas till hands med hopp, alternativa lösningar och ljus hör till de viktigaste uppgifterna för Stadsmissionen i Göteborg. Deras uppdrag inkluderar att hjälpa de människor i Göteborg som på grund av övergrepp, mental ohälsa, sociala problem eller sjukdom, blivit sårbara, missgynnade och hemlösa.  

Montell & Partners har varit stolt sponsor av Stadsmissionen i Göteborg i över 10 år. Vi vet att vårt stöd hjälper utsatta och sårbara människor i Göteborg, staden där vi är lyckligt lottade att bo och arbeta. 

Berättelsen om en bestigning

Montell & Partners bergsklättringstema är valt för att hedra Tomas Olsson, som miste livet på Mount Everest i maj 2006. 

Tomas var en nära vän till några av grundarna av M&P, som deltog aktivt i räddningsarbetet. Under tiden då Tomas var försvunnen samlades många och gjorde allt de kunde för att hjälpa till. Genom mycket hårt arbete och samarbete ledde räddningsinsatserna till historiens första helikopterlandandning på det kinesiska höghöjdsbaslägret. Tyvärr överlevde inte Tomas, men räddningsinsatserna gjorde det möjligt för Tomas kropp att hämtas tillbaka till hans familj i Borås, Sverige. 

MINNET AV TOMAS PÅMINNER OSS OM ATT:

  • Sträva efter att nå dina högsta mål och förverkliga dina drömmar, eftersom livet är kort 
  • Bedöm risker och förbered dig för andra resultat än förväntat
  • Nöj dig aldrig med mindre än din potential och optimera ditt liv, inte bara ditt arbete

Dessa insikter representeras genom vårt val av tema och bilder, vilka är tagna under några av Tomas äventyr.