Tjänster

Strategi & Corporate Finance

Vi har bred expertis inom Strategi & Corporate Finance och lång erfarenhet av att driva projekt inom olika industrier. Exempel på områden där Montell & Partners kan stötta er organisation är framtagning av affärsplaner, omorganisering och corporate finance. 

Supply Chain

Den ökade globala närvaron och konkurrensen inom många branscher har ökat vikten av Supply Chain Management. Tillsammans med våra kunder hittar Montell & Partners områden och lösningar för dem att ta steget från en enkel supply chain till en vinnande struktur. 

Inköp

Inköp är ett viktigt strategiskt område med stor påverkan på lönsamheten. Montell & Partners erbjuder många olika inköpstjänster, från att utforma en inköps– och försörjningsstrategi till praktiskt stöd vid till exempel kartläggning av inköpsvolymer och förbättring av förhandlingsprocesser 

Innovation Management

Våra konsulter har erfarenheter av att både skapa innovationsstrategier och att implementera IT-lösningar för att stödja existerande strategier. Montell & Partners hjälper både kunder som har stor erfarenhet av att arbeta strukturerat med innovationsprocessen och kunder som är helt nya inom området. 

Informationsteknik

Vi hjälper dig att maximera värdet av informationsteknik. Våra erfarna konsulter kombinerar affärs- och 
industrikunskap med teknik och och projektledning för att leverera IT-projekt som löser affärsproblem. 

Tjänster

Anta utmaningen

Vi vet att dagens affärsklimat är komplext och utmanande för ledare på alla nivåer. Utmaningarna kan handla om att öka finansiellt värde, optimera värdekedjan, designa bättre organisationer eller skapa konkurrenskraftiga och långsiktiga strategier. Vi vet att ständigt toppresultat krävs. 

Hantera komplexitet

Genom att använda både kundens och vår erfarenhet i kombination med en strukturerad approach, kan nya möjligheter identifieras och nya affärer skapas – med långsiktigt hållbara resultat. Montell & Partners specialiserar sig  att ge nya perspektiv inom våra expertområden, till de komplexa och utmanande problem som ledningsgrupper och beslutsfattare dagligen ställs inför.