Våra Tjänster

Innovation Management

Vi stöttar både kunder som har lång erfarenhet av att arbeta med Innovation Management samt kunder som är nya inom området.

Intro

Innovation Management

Montell & Partners har erfarenheter av att både skapa innovationsstrategier och att implementera IT-lösningar för att stödja existerande strategier, och vi arbetar i nära samarbete med industriexperter på området.

Portfolio Management

Portföljshantering säkrar att rätt projekt prioriteras inom innovationsprocessen. En standardiserad innovationsportföljprocess ger företagsledare en överblick av alla pågående och kommande projekt, och gör det möjligt att lätt utvärdera parametrar såsom risk, nytta, kostnad, värde, kostnad och resursbelastning. Portföljhantering ger också möjligheten att identifiera de mest värdefulla och viktiga projekten för företaget. Montell & Partners har stöttat såväl stora globala koncerner som små privata bolag med framtagandet av framgångsrika arbetssätt kopplat till innovationsportföljhantering. 

Vi kan stötta er med innovationsportfölj-hantering genom följande aktiviteter:

 • Införa ett portföljplaneringsverktyg anpassat för era specifika behov, vilket gör det lättare att identifiera de viktigaste projekten baserat på ert företags prioriteringar och affärsmodeller 
 • Fokusera era resurser på aktiviteter som leder till störst tillväxtmöjligheter 
 • Möjliggöra realtidbevakning av portföljer på strategisk och operationell nivå 
 • Dramatiskt reducera arbetsinsatsen för att skapa och hantera portföljdata 
 • Öka sannolikheten att lyckas med investeringar i produktportföljen 
 • Säkerställer att portföljen och resursplaneringen kan anpassas allteftersom företaget utvecklas 

  Processhantering

  En strukturerad process för innovationshantering möjliggör effektiv resursallokering och säkrar att resurser prioriteras till högvärdesprojekt.  Resultatet kan bland annat visa sig i en förkortad tid till marknaden då flaskhalsar kan identifieras och hanteras tidigt. Montell & Partners har lång erfarenhet av att arbeta med innovationsprocessen i ett stort antal industrier och med olika storlek på våra kunder. Det övergripande målet i dessa projekt är alltid att öka produktiviteten och maximera utfallet av produktutvecklingsprocessen. 

  Vi kan stötta er med innovationsportföljhantering genom följande aktiviteter: 

   • Tillhandahålla ”best practice” processmodeller som snabbar upp implementering, exekvering och time-to-market 
   • Applicera användarvänliga verktyg som ökar värdet av er innovationsprocess genom att spara tid för projektteam och förbättra kvaliteten av deras leveranser 
   • Skapa scenarioanalys för att förutse projektutfall och stärka projektplaneringen 
   • Ökat samarbete och ansvar inom och mellan olika funktionella team samt stöd att analysera och bättre förstå varför projekt lyckas eller misslyckas, vilket säkerställer en kontinuerlig lärandeprocess 
    Martin Karlsson

    Martin Karlsson

    Ansvarig partner

    Telefon

    +46 (0)721 589 793

    8 + 13 =