M&P har varit drivande i att säkerställa att vi nått önskat resultat. De lyckades via intervjuer skapa en gemensam och tydlig helhetsbild för alla inblandade vilket saknats tidigare.