Montell & Partners har stöttat oss med jättebra struktur på dokumentation och styrgruppsarbete. Det gör att vi blir starka i vårt projektarbete framåt.