Innan Montell & Partners

  • M.Sc. i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola med inriktning på Kvalitets- och Verksamhetsutveckling