Antalet eldrivna fordon på marknaden ökar snabbt och prognoser visar att över 2,5 miljoner svenska bilar kan vara laddningsbara år 2030. Tillsammans med det ökande antalet eldrivna fordon kommer efterfrågan på offentlig laddning och särskilt snabbladdning att öka under de kommande åren. 

Under hösten 2021 har vi stöttat ett offentligt ägt energibolag i Sverige med att undersöka deras optimala position i värdekedjan för snabbladdning. För att besvara frågeställningen har vi skapat ett stort faktaunderlag för hur batterielektrifiering ser ut när det gäller såväl antal eldrivna fordon som snabbladdare, och var dessa finns, samt batterikapacitet och räckvidd för eldrivna fordon. Utifrån faktaunderlaget och ett flertal intervjuer med representanter från fordons- och energiindustrin samt andra branschorganisationer har vi kunnat skapa prognoser för snabbladdningens utveckling i Sverige. Vidare har vi kartlagt värdekedjan med alla involverade aktörer och deras viktigaste framgångsfaktorer. Utifrån detta kunde vi hjälpa kunden att undersöka möjliga val och positioner. Genom att utvärdera valen och positionerna med avseende till kundens nuvarande position och kapacitet kunde vi hitta deras optimala position och ge dem en roadmap för hur de ska nå den positionen. 

På grund av den ständigt ökande och förändrande marknaden för eldrivna fordon kommer alla offentligt ägda energibolag på något sätt behöva avgöra hur de ska hantera laddningsfrågan, och särskilt snabbladdning kommer vara ett intressant för majoriteten av dessa aktörer. Detta kommer också att bli en fråga att undersöka för många andra företag med anknytning till fordons- och energiindustrin. 

Är du intresserad av att veta mer om detta ämne eller vill du ha hjälp med att hitta din ultimata position i värdekedjan, tveka inte att kontakta oss!