Inköp

Inköp motsvarar ofta en stor del av ett företags totala kostnader vilket innebär att det är ett viktigt strategiskt område som har stor påverkan på lönsamheten på sista raden. Ökad outsourcing, globalt inköp och kortare livscykler för produkter har gjort att inköps påverkan har ökat i betydelse och kan betraktas som ett spännande nyckelområde för ett företags framgång. Montell & Partners erbjuder många olika inköpstjänster, från att arbeta fram en inköpsstrategi till praktiskt stöd t ex vid kartläggning av inköpsvolymer och förbättring av förhandlingsprocesser.

Realisering av potentialen

Då inköp ofta motsvarar 60-70% av ett företags kostnader är åtgärder för att sänka inköpskostnader väldigt värdefulla. Potentialen kan realiseras genom kostnadsreduktion, men även genom kompetensutveckling av inköpsorganisationen, ökad kundnöjdhet, förbättrad organisation och processer, fördjupade leverantörsrelationer samt enkel och träffsäker uppföljning. Montell & Partners arbetar I nära samarbete med sina kunder för att säkerställa genomförande.

Vi är flexibla och anpassar vårt angreppssätt för att passa dig och din organisation. Till exempel kan vi hjälpa dig med:

 • Strategiutveckling
 • Kostnadsrationaliseringar
 • Kategoriledning och hantering
 • Förbättra relationen till nyckelleverantörer
 • Leverantörsutveckling och utvärdering
 • Riskhantering
 • Uppföljning
 • Projektledning av viktiga inköpsprojekt

Potentialanalys

Med en potentialanalys identifieras förbättringspotentialer inom hela organisationen med fokus på bland annat kostnader, kapital, kvalitet, ledtider, relationer och processer. Montell & Partners kan stötta ditt företag genom att analysera nuläge och identifiera förbättringar och besparingsmöjligheter. Resultatet av en analys är en beskrivning av den nuvarande situationen och praktiska handlingsplaner för att nå potentialen.

Vi arbetar som en neutral extern part och vi är vana att hantera olika parters behov i förbättringsarbetet – för att säkerställa att potentialen faktiskt nås. Detta kan göras genom t.ex. följande aktiviteter:

 • Inköps- och kategorianalys
 • Förhandlingar och kommersiell analys
 • Analys av den nuvarande inköpsorganisationen
 • Analys av inköpsprocesser
 • Benchmarks
 • Risk- och känslighetsanalys
 • Ramavtals- och avropsanalys
 • Indexanalys (exempelvis prisutveckling för råmaterial)
 • Lageroptimering

Ytterligare info

PartnerJacob Mannheimer

Jacob Mannheimer

Partner

Jacob has been a partner at Montell & Partners since 2013 and is based in Malmö. His work is focused on issues concerning purchasing, logistics, supply chain strategies and other areas within operations management. Jacob has a wide experience from projects focused on improving clients’ results, reduce capital employed and improving delivery performance. Jacob has held positions as purchasing manager in several industrial companies, among others within SKF with responsibilities for purchasing operations in 10 countries.  Prior to Jacobs work at Montell & Partners he was a partner at Sourcing Partners. He also has consulting experiences from Arthur D. Little and Adcore.

Jacob holds a M.Sc. in Industrial Engineering and Management from Chalmers University of Technology.