1. Var alltid beredd att byta leverantör, både mentalt och praktiskt
Långa leverantörsrelationer kan leda till både ökade kostnader och priser. Det är enkelt att bli bekväm i sitt tankesätt vilket i kombination med etablerade leverantörssamarbete gör det svårare att byta leverantör.

2. Investera tid i förbättringsarbete relaterat till inköp
Vanligtvis lägger köpare för mycket tid på både administrativt och operativt arbete. Trots det måste man prioritera att lägga tid på att utmana både nuvarande och potentiella leverantörer samt driva förbättringsprojekt tillsammans med leverantörer.

3. Dela upp inköp i operativa respektive strategiska inköp
Om dessa två inte separeras eller planeras väl kommer operativa inköp och den dagliga verksamheten alltid att prioriteras framför det strategiska arbetet och värdefull tid försvinner. Rollerna kan antingen delas upp med tilldelade medarbetare eller genom en tydlig arbetsfördelning för de olika typerna av inköp.

4. Utför faktabaserade uppföljningar med dina leverantörer
En stor del av värdet tillförs under kontroll av dina leverantörer och det är däför viktigt att ge dem stöd för att kunna förbättra deras utförande. Följ upp KPI:er med dina strategiska leverantörer, ge specifik feedback och lämna krav för förbättringar regelbundet.

5. Välj personal med förnuft och utbilda inköpsorganisationen
God kompetens inom inköp samt potentiella medarbetare med examen i inköp kan vara svårt att hitta och då inköpsavdelningen ansvarar för beslut som kan ha stor ekonomisk påverkan bör enhetlig utbildning av inköpsteamet vara högt prioriterad.