Från ”The Machine that Changed the World” och via case-böcker som ”Skunk Works” och ”The Toyota way”, har verksamma inom R&D och forskare försökt sprida berättelser om vad som tenderar att fungera bra för att utveckla framgångsrika produkter. Många har läst, lyssnat och lärt sig, men få har verkligen utmärkt sig i att ordning på de grundläggande faktorerna. Inom fordonsindustrin studerar många företag nu Tesla Inc, som har fokuserat på de grundläggande nyckelområdena, som stöds av forskare, har tagit del av lärdomar från AeroSpace-industrins och anpassat detta till den nya Silicon Walley-boomen som uppstått under de nya årtusendet.

1 Minska avståndet mellan din kund och dina ingenjörer

På kort sikt är det viktigt att vara uppmärksam på kundfeedback och att ha kort ledtid från det att ett fel uppstår tills att det blir löst. Kunder kan ha förståelse för att problem uppstår, så länge de känner att det blir åtgärdat snabbt. För att kunna hantera långsiktiga kundförväntningar krävs kommunikation av mål, som kunderna delar och kan relatera till, presentation av lösningar på kundernas problem eller kunna ge dem teasers om framtiden. Det är vanligt att kunder samtycker till insamling och analys kunddata, om de känner att det kommer att kunna bidra till en förbättrad produkt. Att kontinuerligt uppdatera och förbättra produkterna bygger en starkare relation över tid.

2 Hantera komplexiteten mellan produkt och del

Komplexitet är en tyst mördare. 100 % bakåtkompatibilitet för nya delar, kontinuerlig borttagning av onödiga delar och överföring av delar mellan olika produktmodeller är nyckeln till hårdvara. Den stora utmaningen är dock att bygga en mjukvaru- och elektronikinfrastruktur som möjliggör underhåll och förbättringar. Att använda sig av parameterstyrda uppdateringar i stället för så kallade software builds minskar mjukvarukomplexiteten till ensiffriga tal. Detta bygger på kärnfilosofin att alla fordon behöver mycket få valbara varianter (5 färger, två motoruppsättningar), där alla från början är utrustade med all hårdvarufunktionalitet som är planerad för hela produktlivslängden.

3 Snabb intern kommunikation

En viktig del är att tvärfunktionellt sätta samman personer om behöver kommunicera dagligen. Detta påverkar upplägget på organisationen hur byggnaderna som användes är byggda. Mindre är bättre medan stora organisationer tenderar att ha större kommunikationsproblem.

Organizational complexity tends to manifest in the product” – Elon Musk

4 Hantera dina tekniska plattformar

Ett exempel är när Teslas Model Y lanserades på den amerikanska marknaden i mars 2020, som var den första som utrustades med en värmepump. Med överskott av värme från att använda batteriet värms inredningen upp, vilket ökade effektiviteten under vintern med ~ 25 %. Sedan dess har 9 revideringsändringar för värmepumpen gjorts och installerats i alla andra modeller. Att uppdatera och förbättra hårdvaran kontinuerligt och hantera gränssnitten till andra delar är en lösning som utvecklades för alla modeller från början, med hela produktfamiljen i åtanke. En gemensam lösning ger mindre komplexitet.

5 Investera i långsiktiga strategier

Att investera i batteriproduktion och kemi har visat sig vara ett kärnområde. Detsamma gäller tillverkningstekniken. De är båda toppmoderna i branschen idag, och har tydligt fastställts strategier från 2014, som kommunicerats till både kunder och investerare. Detta har drivit rekryteringen av några av världens ledande experter inom dessa områden, införlivandet av några ledande mindre företag, samt urvalet av leverantörer och lokaliseringen av fabriker.