Från ”The Machine that Changed the World” och via case-böcker som ”Skunk Works” och ”The Toyota way” har forskare och verksamma inom R&D försökt sprida berättelser om vad som tenderar att fungera bra för att utveckla framgångsrika produkter. Många har läst, lyssnat och lärt sig, men få har verkligen fått ordning på de grundläggande faktorerna. Inom fordonsindustrin studerar många företag nu Tesla Inc, som har fokuserat på grundläggande nyckelområden, delvis baserade på tidigare lärdomar från AeroSpace-industrin som anpassats till den nya Silicon Valley-boomen som uppstått under det nya årtusendet. Följande fem punkter bör alla lära sig av.

1. Minska avståndet mellan din kund och dina ingenjörer
På kort sikt är det viktigt att vara uppmärksam på feedback från kunder och att ha kort ledtid från det att ett fel uppstår tills att det blir löst. Kunder kan ha förståelse för att problem uppstår, så länge det snabbt åtgärdas. För att kunna hantera långsiktiga kundförväntningar krävs kommunikation av mål, som kunderna delar och kan relatera till, presentation av lösningar på kundernas problem eller kunna ge dem teasers om framtiden. Kunder samtycker ofta till insamling och analys av kunddata om de känner att det kommer att kunna bidra till en förbättrad produkt. Att kontinuerligt uppdatera och förbättra produkterna bygger en starkare relation över tid.

2. Hantera komplexiteten mellan produkt och del
Fullständig bakåtkompatibilitet för nya delar, kontinuerlig borttagning av onödiga delar och återanvänding av delar mellan olika produktmodeller är nycklar vid utveckling av hårdvara. Den stora utmaningen är dock att bygga en mjukvaru- och elektronikinfrastruktur som möjliggör underhåll och förbättringar. Att använda sig av parameterstyrda uppdateringar i stället för så kallade software builds minskar mjukvarukomplexiteten drastiskt. Detta bygger på kärnfilosofin att alla fordon behöver mycket få valbara varianter (5 färger, två motoruppsättningar), där alla från början är utrustade med all hårdvarufunktionalitet som är planerad för hela produktlivslängden.

3. Snabb intern kommunikation
En viktig del är att tvärfunktionellt sätta samman personer som behöver kommunicera dagligen. Detta påverkar upplägget på organisationen. Mindre är bättre medan stora organisationer tenderar att ha större kommunikationsproblem.

Organizational complexity tends to manifest in the product” – Elon Musk

4. Hantera dina tekniska plattformar
Ett exempel är när Teslas Model Y lanserades på den amerikanska marknaden i mars 2020, som var den första som utrustades med en värmepump. Genom att utnyttja överskottsvärme från batteriet för att värma bilen ökade effektiviteten under vintern med ~ 25 %. Sedan dess har nio revideringsändringar för värmepumpen gjorts och den har installerats i alla andra modeller. Uppdatera och förbättra hårdvaran kontinuerligt och hantera gränssnitten till andra delar. Denna lösning utvecklades för alla modeller från början, med hela produktfamiljen i åtanke. En gemensam lösning ger mindre komplexitet.

5. Investera i långsiktiga strategier
Att investera i batteriproduktion och kemi har visat sig vara ett kärnområde. Detsamma gäller tillverkningstekniken. De är båda toppmoderna i branschen idag, och har tydligt fastställts i strategier från 2014, som kommunicerats till både kunder och investerare. Detta har drivit rekryteringen av några av världens ledande experter inom dessa områden, införlivandet av ett antal ledande mindre företag, samt urvalet av leverantörer och lokaliseringen av fabriker.