Innan Montell & Partners

  • M.Sc. i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, med inriktning på Entreprenörskap och Business Design

Utanför Montell & Partners

  • Caroline vill alltid vara igång och älskar att ha mycket människor omkring sig. En skidsemester tillsammans med vänner och familj är den bästa semestern enligt henne