Hur vet jag om de dramatiska prisökningarna från mina leverantörer är baserade på faktiska kostnadsökningar eller är marknadsopportunistiska? 

– Montell & Partners och Prognos MKA stöttar företag som vill förbättra sin kunskap om kostnadstrender och stärka sina inköpsorganisationer. 

Under de senaste åren har materialmarknadens egenskaper genomgått snabba förändringar och miljön som inköpare arbetar inom har blivit betydligt svårare. Att hantera de stora rörelserna och hålla koll på prisändringar är ofta gjort med hjälp av prisindex och kontroll av många källor. Men vad gör man om källorna visar motsägande resultat och hur vet man vilka index som exakt visar prisändringarna för dina specifika produkter? 

Tillsammans med vår partner Prognos MKA har vi nyligen anordnat ett flertal utbildningstillfällen för inköpare och beslutsfattare i branscher som påverkas av rådande prisfluktuationer. Syftet med utbildningarna har varit att stärka deltagarnas kunskap om priskällor och val av index, i syfte att förbättra kundens förmåga att jämföra och utvärdera sina egna inköpspriser. Våra partners Jacob Axenborg och Jacob Mannheimer har också delat med sig av sina råd om hur man bäst hanterar specifika situationer som kunder befinner sig i, utifrån deras erfarenheter och expertis inom inköp. 

Vill du också veta mer om hur du hittar pålitliga prisreferenser för dina produkter? Kontakta oss.