Professor Clayton M. Christensen (m.fl.) konstaterar i Harvard Business Review att “Study after study puts the failure rate of mergers and acquisitions somewhere between 70 % and 90 %”. Detta förbinder sig dock inte att företagets resultat har potential att skjuta i höjden genom framgångsrika M&A:er. Vi på Montell & Partners har erfarenhet från framgångsrikt arbete med M&A och integrationer i över 15 år i Europa, Asien och Afrika med goda resultat, vilket innebär att målen har uppnåtts och/eller överträffats.

Genom att följa tre logiska steg kommer en framgångsrik integration att ligga inom din kontroll och riskerna kommer att minimeras!

1. Börja med att tydligt definiera den önskade långsiktiga positionen
Det kan låta konstigt, men i de tidiga stadierna av M&A är det vanligt att upptäcka att den önskade långsiktiga positionen är otydlig och odefinierad. Se till att definiera, säkra och förankra den önskade positionen och upprätta ett detaljerat business case inom organisationen. 

2. Använd förhandlingsfasen för att validera och komma överens om önskad position, mål och framtida organisation
Inkludera önskad position i köpeavtalet och utnyttja success fees kopplade till resultatet.

3. Utför en strategisk due diligence och använd denna fas för att utveckla ett första utkast till affärsplanen som inkluderar integrationsaktiviteter
Att utföra en strategisk due diligence minskar risken för att misslyckas i ett senare skede. Genom att förankra den gemensamma framtida affärsplanen med befintlig organisation kan den anpassas till den önskade positionen innan kontraktet undertecknas, vilket sparar värdefull tid.