Känns det som att ni kommer längre bort från era affärsmål efter varje avslutat projekt? Kanske fokuserar ni på fel projekt och behöver tydliggöra prioriteringen för vad ert företag bör lägga sin tid på. Montell & Partners har hjälpt flera företag att strukturera och prioritera inkommande projekt så att de ligger i linje med de övergripande målen för verksamheten. Vårt ramverk illustrerar hur varje byggsten i verksamheten är sammankopplad.

Ligger era projekt i linje med företagets strategier och mål? Saknar ni ett tydligt verktyg för att prioritera inkommande projekt, vilket kan resultera i bristfällig planering och eventuellt missnöjda kunder?

Genom att ha en tydlig metod för att prioritera och hantera er projektportfölj kommer ni kunna frigöra tillgänglig kapacitet och utnyttja er tid för att fokusera på de viktigaste projekten som har en betydande påverkan på slutresultatet samt bidrar till företagets strategier och mål.

Den övre delen av ramverket handlar om kopplingen till bolagets övergripande mål & strategier och hur dessa kan översättas i utvärderingskriterier för portföljen. I den mellersta delen av ramverket beskrivs den aktiva hanteringen av portföljen och projekten från början till överlämnandet till ledningen. Den nedre delen handlar om vilka forum & verktyg som stödjer processen samt resursfördelning och kompetensutveckling av berörda resurser.