Skapa hållbara konkurrensfördelar

Montell & Partners är ett managementkonsult- och IT-konsultbolag baserat i Sverige. Vi anser att alla organisationer och utmaningar är unika och att vi därför behöver skräddarsy den metod vi använder för att kunna leverera långvariga positiva resultat till respektive klient.

Vi tar oss an de mest komplexa utmaningarna samtidigt som vår organisatoriska storlek gör att vi kan erbjuda en omatchad grad av flexibilitet och nära samarbete med våra klienter. Vi har en tydlig bild av vad som krävs för att lösa våra klienters problem vilket gör att vi kan rekrytera de mest lämpade medarbetarna till vårt bolag.

Våra tjänster

Strategi & Organisation

Montell & Partners har lång erfarenhet av att stödja organisationer i olika industrier med frågeställningar kring affärsplaner, omorganisationer och corporate finance.

Strategi & Organisation
Supply Chain

Den ökade globala närvaron och konkurrensen inom många branscher har lyft fram vikten av att jobba med Supply...

Supply Chain
Inköp

Inköp motsvarar ofta en stor del av ett företags totala kostnader vilket innebär att det är ett viktigt...

Inköp
Innovation Management

Montell & Partners hjälper både kunder som har stor erfarenhet av att arbeta strukturerat med innovationsprocessen så väl...

Innovation Management
Informationsteknik

Montell & Partners hjälper dig maximera värdet ur informationsteknik. Våra erfarna konsulter kombinerar affärsmannaskap och industrikunskap med teknik...

Informationsteknik