Skapa hållbara konkurrensfördelar

Montell & Partners är ett managementkonsultbolag som har verksamhet i Sverige och Finland. Vi anser att alla organisationer och utmaningar är unika och att vi därför behöver skräddarsy den metod vi använder för att kunna leverera långvariga positiva resultat till respektive klient.

Vi tar oss an våra klienters mest komplexa utmaningar genom att arbeta i ett nära samarbete med dem och erbjuder en unik flexibilitet som gör att vi kan hitta de bästa lösningarna på problemen. Genom att vi har en tydlig bild av vad som krävs för att lösa våra klienters problem, kan vi rekrytera de personer som är mest lämpade för att arbeta med dessa utmaningar.

Våra tjänster

Strategi & Organisation

Montell & Partners har lång erfarenhet av att stödja organisationer i olika industrier med frågeställningar kring affärsplaner, omorganisationer och corporate finance.

Strategi & Organisation
Supply Chain

Den ökade globala närvaron och konkurrensen inom många branscher har lyft fram vikten av att jobba med Supply...

Supply Chain
Inköp

Inköp motsvarar ofta en stor del av ett företags totala kostnader vilket innebär att det är ett viktigt...

Inköp