Tjänster

Anta utmaningen

Vi vet att dagens affärsklimat är komplext och utmanande för ledare på alla nivåer. Utmaningarna kan handla om att öka finansiellt värde, optimera värdekedjan, skapa bättre organisationer eller skapa konkurrenskraftiga och långvariga strategier. Vi vet att maximal presentation alltid krävs.

Hantera komplexitet

Genom att använda både kundens och vår erfarenhet i kombination med en strukturerad approach kan nya möjligheter identifieras och nya affärer skapa – med långsiktiga resultat. Montell & Partners specialiserar sig på att inom våra expertområden komma med nya insikter till de komplexa och utmanade problem som ledningsgrupper dagligen ställs inför.

Strategi & Organisation

Montell & Partners har lång erfarenhet av att stödja organisationer i olika industrier med frågeställningar kring affärsplaner, omorganisationer och corporate...

Läs mer

Supply Chain

Den ökade globala närvaron och konkurrensen inom många branscher har lyft fram vikten av att jobba med Supply Chain Management....

Läs mer

Inköp

Inköp motsvarar ofta en stor del av ett företags totala kostnader vilket innebär att det är ett viktigt strategiskt område...

Läs mer

Innovation Management

Montell & Partners hjälper både kunder som har stor erfarenhet av att arbeta strukturerat med innovationsprocessen så väl som kunder...

Läs mer

Informationsteknik

Montell & Partners hjälper dig maximera värdet ur informationsteknik. Våra erfarna konsulter kombinerar affärsmannaskap och industrikunskap med teknik och projektledning...

Läs mer