Informationsteknik

Montell & Partners hjälper dig maximera värdet ur informationsteknik. Våra erfarna konsulter kombinerar affärsmannaskap och industrikunskap med teknik och projektledning för att leverera IT projekt som löser affärsproblem.

Informationsteknik är en stark konkurrensfördel i alla delar av ett modernt bolag och de flesta affärsförbättringsinitiativ i ett modernt bolag involverar idag IT. Montell & Partners kan erbjuda helhetslösningar som säkrar att processer, människor och IT-system är i synk och levererar bästa prestanda.

Vårt erbjudande inom Informationsteknik är indelat I fyra huvudgrupperingar som ofta kombineras med andra erbjudanden från Montell & Partners; IT Styrning och Strategi, Transformation av IT tjänster, Implementation av IT-lösningar samt Applikationsutveckling

IT styrning och strategi

IT styrning och strategi fokuserar på IT lösningar och tjänster för att försäkra att IT investeringar generar maximal affärsnytta. Montell & Partners kan hjälpa till med att integrera IT i företagsuppföljningen och säkra att IT levererar i linje med företagets övergripande mål samt att resurser allokeras optimalt.

Vi hjälper er navigera mellan olika ”Best practice” lösningar och beprövade metoder för att definiera en struktur som passar ert bolag och era affärsbehov på bästa sätt. Detta gör vi genom att sätta upp en skräddarsydd tillgång-efterfrågan modell vilket säkrar en agil IT funktion och inkluderar:

 • Kartläggning av befintliga IT lösningar, tjänster och arkitektur mot affärsprocesser
 • Definition och implementation av tydliga roller och ansvar avseende IT samt koppling mot managementprocesser som stödjer affärsmodellen
 • Definition och implementation av en styrningsmodell för IT, inkluderande masterdata, för hela organisationen

Transformation av IT

Att transformera IT och genomföra en digitaliseringsresa och implementera molntjänster är en av de stora utmaningarna för företag idag.

Molnet är en stark drivkraft för innovativa företag och får en allt större strategisk påverkan. Att bli ”Digital” betyder inte bara att ha ett välfungerande IT landskap, utan även att säkra den digitala kundupplevelsen och utveckling av nya digitala produkter och tjänster samt samarbeten med andra aktörer. Digitaliseringen förändrar relationen både internt och externt och möjliggör direkta integreringar mot både leverantörer och kunder, en av hörnstenarna i industri 4.0.

Montell & Partners agerar gärna förändringsledare eller möjliggörare och tar med kunskap från strategi, supply chain, tillverkning och IT ett helhetsgrepp för att ta din affär in i den nya eran.


Implementation av IT lösningar

Implementering av nya IT lösningar (exempelvis ERP system, BI lösningar eller CRM system) är ofta en komplex process som involverar flertalet affärsfunktioner och processer. Genom tidigare erfarenhet från globala implementationsprojekt inom både privat och kommunal sektor kan vi hjälpa kunden att undvika de vanligaste fallgroparna och ge skräddarsydd support genom hela projektet; från val av lösning till implementation.

Genom att arbeta nära kunden säkras kompetensöverföring och långsiktighet, och vi stöttar genom processen med exempelvis att:

 • Initiera, planera och organisera projektet tillsammans med nyckelpersoner
 • Analysera företagets behov mot nuvarande processer, system och masterdata
 • Stötta vid utvärdering av leverantörer samt vid förhandling och kontraktsskrivning
 • Leda implementationsarbetet med fokus på förändringsledning
 • Säkra en korrekt implementation och överlämning till förvaltningsorganisationen

Applikationsutveckling

Applikationsutveckling sträcker sig från nyutveckling av ett system till integrationer eller förändringar I befintliga system eller funktioner. För de flesta affärer är off-the-shelf lösningar att föredra, men i de fall då allt för specifika behov finns kan mjukvara utvecklas från grunden. Montell & Partner har stor erfarenhet av mjukvaruutveckling och kan både skapa egenstående system eller tillägg till befintliga affärssystem med målet att lösa ett affärsproblem.

VI arbetar primärt med Microsofts lösningar så som;

 • Webapplikationer baserade på IIS, ASP.NET och SQL Server
 • Desktop programvaror och Microsoft Office tillägg
 • Business Intelligence lösningar på SQL Server och/eller Power BI

Ytterligare info

PartnerHenrik Welander

Henrik Welander

Partner

Henrik är en av grundarna till Montell & Partners och har mer än 20 års erfarenhet av management consulting inom ett brett område såväl funktionellt som branschmässigt. Han är fokuserad på supply chain och IT-management inklusive uppdrag relaterade till affärssystem och business intelligence (BI). Henrik har bred erfarenhet från ett antal stora projekt och program inom processutveckling och IT till samt även roller som tillförordnad linjechef inom ekonomi och IT. Tidigare har Henrik arbetat för A.T. Kearney, SIAR-Bossard/Gemini Consulting, och Arthur D. Little.

Henrik har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en master i Företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.